Faktaboks Danseinformasjonens Ærespris

 • Danseinformasjonen har opprettet en ærespris for å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere.
 • Prisen ble utdelt første gang i 1995.
 • Æresprisen deles ut til en person som har gjort en bemerkelsesverdig innsats:
  • for utviklingen av norsk dans
  • for dans som kunstart
  • og/eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge.
 • Prisen kan unntaksvis tildeles en gruppe eller en institusjon.
 • Danseinformasjonen nedsetter en komité til å vurdere og innstille kandidater.
 • Prisen består av bronsestatuetten Narren av Nina Sundbye og et stipend på 25 000
 • danseinfo.no/andre-prosjekter/aeresprisen


Faktaboks / Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år

Faktaboks Danseinformasjonen

 • Danseinformasjonen, det nasjonale informasjons- og kompetansesenteret for dansekunst, ble opprettet i 1994 og er lokalisert i Dansens Hus.
 • Tilbyr samlet oversikt og statistikk over aktiviteter, forestillinger, ledige stillinger mm. og gir dansefaglig rådgivning.
 • Driver bibliotek, videotek, arkiv og ulike nasjonale og nordiske prosjekter, og leier ut produksjonslokalet Scenehuset på Majorstua.
 • Deler årlig ut Danseinformasjonens ærespris.
 • Er nasjonal koordinator for det årlige arrangementet Dansens Dager.
 • Etablerte og er eneaksjonær i Dansens Hus AS.
 • www.danseinfo.no


Faktaboks om Dansens Dager

 • Danseinformasjonen er nasjonal koordinator
 • Internasjonal feiring av dans som ble etablert av UNESCO i 1982
 • Feires 29. april hvert år, på fødselsdagen til Jean-George Noverre (1727-1810) som regnes som grunnleggeren av den moderne balletten
 • Fokus på dans som et møtepunkt på tvers av kulturelle, religiøse, etniske og politiske grenser
 • Markeres i over 60 land av mennesker i alle aldre
 • Ble feiret for første gang i Norge i 1999
 • I Norge feier vi over flere dager og kaller derfor arrangementet Dansens Dager
 • Guro Nagelhus Schia, Ingrid Lorentzen, Belinda Braza og Hallgrim Hansegaard har vært ambassadører for dagene. Hvert år lager Danseinformasjonen en årets Dansens Dager-dans som filmen som en instruksjonsvideo og danses av flere tusen personer over hele landet.
 • www.dansensdager.no


LOGO DANSEINFORMASJONEN:


Logo1
Last ned JPG eller EPS .


Logo2

Last ned JPG eller EPS .