Danseinformasjonen

Vulkan 1 (første etasje i Dansens Hus)
T: 23 70 94 40 • E: post@danseinfo.no

Åpningstider

Mandag -  fredag 0900 - 1600
 

Administrasjon

E-post: fornavn(at)danseinfo.no

Sigrid 3Sigrid Øvreås Svendal
Daglig leder

Stillingen har det overordnede ansvaret for Danseinformasjonen og den strategiske utviklingen av virksomheten. Sigrid har en treårig danse- og pedagogutdannelse og en master- og doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo, hvor hun har forsket på scenedansens utvikling i Skandinavia. Hun har vært ansatt ved Universitetet i Oslo og Kulturdepartementet og har siden 2015 arbeidet ved Danseinformasjonen. Svendal har også arbeidet frilans med skribent- og undervisningsvirksomhet.


RandiRandi Urdal
Administrasjonsansvarlig

Stillingen har ansvar for administrasjon og økonomi og skal være en støttefunksjon for daglig leder og hele virksomheten innenfor disse områdene. Randi har utdanning fra Operaens Ballettskole og Statens Balletthøgskole og jobbet i musikaler på 1980-tallet. Deretter arbeidet hun med bistands- og solidaritetsarbeid samt i to år som daglig leder for Scenehuset AS, før hun begynte i Danseinformasjonen ved etableringen i 1994. Her var hun daglig leder fra 1998 til 2019.


MarianneMarianne Albers
Kommunikasjonsansvarlig

Stillingen har ansvar for å synliggjøre og formidle fagfeltets aktivitet og har bl.a. ansvar for skolebesøk, nettside, nyhetsbrev, sosiale medier og kontakt med presse. Informasjon som ønskes formidlet på nettsiden, sendes til henne. Hun har danset i Carte Blanche og arbeidet med flere ulike koreografer som Ina C. Johannessen, Un-Magritt Nordseth, Kjersti Alveberg og Karen Foss. Hun har studert Kunst- og kultur-formidling ved Høgskolen i Tromsø og har arbeidet i Danseinformasjonen siden 2006.


SindreSindre Jacobsen
Dokumentasjons- Scenehuset og IT-ansvarlig

Stillingen har ansvar for dokumentasjon og IT ved Danseinformasjonen. All informasjon om forestillinger til Dansekalenderen skal sendes til Sindre. Stillingen har også ansvar for administrasjon og drift av Scenehuset. Sindre har jobbet ved Danseinformasjonen siden 1997 og har studert kultur- administrasjon ved Høgskolen i Telemark.
Sigrun 2Sigrun Drivdal Johnsen
Arkiv- og prosjektansvarlig

Stillingen har ansvar for Dansearkivet, biblioteket, faglige samtaler, Dansens Dager og Danseinformasjonens ærespris i tillegg til enkeltstående prosjekt ved Danseinformasjonen. Sigrun har jobbet ved Danseinformasjonen i forskjellige prosjekt og vikariat siden 2012 og ble fast ansatt i 2016. Hun er utdannet danser fra Danmark, New York og Norge, og har tatt Prosjektforum ved UiO og en master i organisasjon og ledelse fra BI.


Minda01Minda Marie Kalfoss
Prosjektmedarbeider i Dansearkivet

Minda Marie Kalfoss er høsten 2020 engasjert i en 60% prosjektstilling i Dansearkivet. Hun skal blant annet arbeide med å ordne arkiver har også ansvar for å registrere og klargjøre alle filmer for digitalisering. Kalfoss er utdannet danser ved Universitetet i Stavanger og Peridance Capezio Center i New York og jobber for tiden også med ulike kunstneriske prosjekter, i tillegg til pedagogvirksomhet.