Bårdar Akademiet tilbyr to-årig fagskoleutdanning i dans og musikkteater (se film) som gir 120 fagskolepoeng. Bårdar International tilbyr ettårig påbyggingsstudium i dans. Studiet bygger på to-årig fagskoleutdanning, tilsvarende utdanning eller realkompetanse.


Bårdar Danseinstitutt tilbyr vgs-utdanning i samarbeid med Otto Treider private gymnas, samt kveldsundervisning på alle nivåer. Skolen tilbyr også talentutviklingskurs for aldersgruppen 12 - 16.
baardar.no/utdanning