Hver torsdag i mai og juni inviterer Norske Dansekunstnere inn nasjonale og regionale tilskuddsordninger og fond, som er av stor betydning for produksjon, visning, distribusjon og formidling av norsk dansekunst nasjonalt og internasjonalt. Lunchmøtene foregår fra 12.00 - 13.00, og er en uformell møteplass hvor tilskuddsordningene og fondene får mulighet til å presentere seg selv og de ordningene de arbeider med, i tillegg til at deltakere får stille spørsmål.

De ønsker med disse lunchmøtene å tilgjengeliggjøre og spre informasjon om de ulike finansieringsmulighetene norske dansekunstnere har nasjonalt, regionalt og internasjonalt, og på den måten bidra til at et større mangfold av dansekunstnere søker om finansiering til sine kunstneriske prosjekter, forestillinger, festivaler, arrangementer osv. Lunchmøtene er kun for medlemmer av Norske Dansekunstnere og krever påmelding.

NB - Onsdag 12. mai (pga Kristi himmelfart) - Kulturrådet
Torsdag 20. mai - Danse- og teatersentrum / Performing Arts Hub Norway
Torsdag 27. mai - Oslo Kommune
Torsdag 3. juni - Fond For Utøvende Kunstnere
Torsdag 17. juni - Fond for lyd og bilde

Følg med for mer informasjon


NoDa05