Scenekunstbruket hadde nylig en spørreundersøkelse svært mange respondenter etterlyste møteplasser for fagfellesskapet, samt nettverksmuligheter, mentormuligheter og arenaer for å møte nye mennesker, spørre om råd eller drodle nye ideer. Dette vil vi ta tak i, og etablerer nettverksgruppe for scenekunstnere for deling av erfaringer og støtte. Vil du være med i en nettverksgruppe? Påmeldingsfrist er 13. april.

Om nettverksgruppen
Deltakerne vil møte hverandre i planlagte nettverksmøter  
Alle møtene holdes digitalt på Zoom og avholdes cirka én gang i måneden
Møtene vil være dialogpreget med mulighet for å snakke sammen om utfordringer, ideer, muligheter og få faglig påfyll.  

Du er ikke forpliktet ikke til å delta på hvert møte, men vi oppfordrer til dette.
Nettverksgruppene skal være et fellesskap der dere kan støtte og lære av hverandre, og der du er villig til å gi til gruppen like mye som du får tilbake.

Hvem kan delta? 
Alle som jobber med scenekunst for et ungt publikum, som for eksempel skuespillere, dansere, regissører, koreografer, scenografer, kostymedesignere, teknikere lyd eller lys,   produsenter, dramatikere, komponister, musikere, sminkører, figurmakere eller annet. De oppfordrer kunstnere fra hele landet til å delta.  

Tentativ tidsplan for nettverksmøter 2021:
Torsdag 15. april kl 10:00-12:00: Etablering av nettverket. Presentasjon av deltakerne, møt Scenekunstbruket, klargjøring av behov og ønsker for faglig og sosialt innhold i nettverket i 2021
Onsdag 12.mai  
Onsdag 16. juni  
Torsdag 19. august  
Onsdag 29. september  
Siste møte på Showbox i desember

NB: Datoene er foreløpige, endelig program settes ved oppstart.

Påmelding her: Registrering til Scenekunstbrukets nettverksgruppe
Les mer

Scenekunstbruket01