SØaR er en ny festival for samtidsdans og fysisk teater i Kristiansand. Den skal gi nye koreografer og kompanier en profesjonell plattform for å vise frem sitt arbeid og festivalen skal også legge til rette for å heve kompetansen innen profesjonell produksjon av dansekunst samt gi gode muligheter for nettverksbygging innen feltet. Festivalen arrangeres på Kilden teater og konserthus 12.-14. august.

De utvalgte koreografene skal få utvikle og bearbeide prosjektet, fra idé til en ferdig forestilling og underveis i prosessen skal SØaR tilrettelegge for gode rammer samt støtte utøverne. Les mer

Ny festival01