Vi i Danseinformasjonen ønsker alle en god jul og et BETYDELIG bedre nytt år, særlig for kunstnerne som har blitt så hardt rammet i 2020, på så mange plan. Dansekunstnerne har vært spesielt utsatt fordi så mange som 90 prosent av dansekunstnerne jobber i det frie, prosjektbaserte feltet, uten fast ansettelse. Mange har opplevd å ikke kunne være i produksjon og at forestillinger har blitt avlyst eller utsatt, både her hjemme og internasjonalt, og fremtiden føles for mange usikker.

Det er lite som kan måle seg med å oppleve forestillinger live og i fellesskap med andre mennesker – vi savner dere og gleder oss til mer normale og bedre tider, forhåpentligvis i 2021!

Vi har juleferie fra og med 21. desember og er tilbake på jobb 4. januar 2021.

julekort2020 01