Danseinformasjonen har i høst skrevet kontrakt med Nasjonalbiblioteket som skal digitalisere audiovisuelt materiale i Dansearkivet. Vi ønsker i den forbindelse å kartlegge hvor mye filmmateriale som befinner seg i privat eie, og som etterhvert kan være aktuelt å innlevere til Dansearkivet. Både forestillingsvideoer og opptak fra prøver er interessant og vi tar imot filmer av alle format (som for eksempel VHS, betabånd, filmruller, DV-tape, DVD og lignende).

Hvis du har filmer liggende og på sikt kunne tenke deg å avlevere disse til Dansearkivet så setter vi stor pris på om du har mulighet til å sende oss en liste med oversikt og/eller antall til sigrun@danseinfo.no Vi planlegger å sende av gårde det audiovisuelle materiale i Dansearkivet til Nasjonalbiblioteket tidlig i 2021, for at dette skal bli digitalisert. Det er en mulighet for at vi kan inkludere noe mer materiale i denne forsendelsen, så vi setter stor pris på snarlige svar, gjerne innen 18. desember. Vi er interessert i materiale fra alle dansekunstnere, men dersom vi må prioritere vil det eldste og mest sårbare materiale bli prioritert i første omgang.

Vi presiserer at alt materiale som blir innlevert Dansearkivet er underlagt Åndsverkloven.

Om Dansearkivet
Danseakivet er Norges største samling av historisk materiale fra den sceniske dansekunsten. Dansearkivet bidrar til at vår felles historie blir tilgjengelig og bevart i et evighetsperspektiv og arkivet består i dag av omtrent 30 hyllemeter med materiale, og samlingen vokser kontinuerlig. Vi har en historie å være stolt av!

VHS01
Foto: Sigrun Drivdal Johnsen