Forestillinger og festivaler avlyses for å hindre smittespredning av koronaviruset. Helsedirektoratet fattet i dag, 12. mars, et vedtak om forbud mot/stenging av kulturarrangementer. Som en konsekvens har Dansens Hus avlyst forestillingene de kommende 14 dagene, Oslo Internasjonale Teaterfestival ble avbrutt i går og Den Norske Opera & Ballett vil holde stengt til og med 5. april, for å nevne noe. Det blir en krevende tid fremover, både for dansekunstnere som er selvstendig næringsdrivende (de aller fleste) og institusjonene og vi håper på snarlige tiltak fra statlig hold for kunstnere, organisasjoner og institusjoner. Danseinformasjonens kontor vil være stengt inntil videre, men vi er tilgjengelige på mail og mobiltelefon. Kontaktinformasjon finner du her

Informasjon til scenekunstnere og institusjoner
Kulturrådet
kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst som følge av anbefalinger gitt fra myndighetene knyttet til håndtering av situasjonen rundt koronaviruset. Les mer her

Fond For Utøvende Kunstnere: Dersom du har fått underskuddsgaranti fra oss til konsert, forestilling eller turné og disse blir avlyst pga korona-situasjonen, må dette skrives tydelig i rapporten til oss og avlysningen(e) må dokumenteres så godt som mulig. Vi vil strekke oss langt for å hjelpe våre frilans-utøvere i denne akutte situasjonen, og prøve å minimere det økonomiske tapet dere måtte ha. Vi ber om forståelse for at dette er en ny situasjon også for oss, og at vi derfor må prøve å løse problemene i dialog med dere. Les mer

Norske Dansekunstnere: Kunstnerorganisasjonene jobber for å sikre scenekunstfeltet i denne kritiske perioden vi står over for. For mange av våre medlemmer, og særlig de selvstendig næringsdrivende kan dette ramme hardt. Vi håper på kompensasjoner og ekstraordinære tiltak fra statlig hold for kunstnere, organisasjoner og institusjoner.

Fagforeningen Creo – forbundet for kunst og kultur har i dag, 12. mars, sendt brev til tre departement, Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet hvor de foreslår fire tiltak som kan bidra til å hjelpe enkeltkunstnere og små kunstnerbedrifter. Les mer på Scenekunst.no

Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren. Anette Trettebergstuen (A): Hvilke krisetiltak rettet mot kultur- idrett og frivilligheten vil regjeringen vurdere å innføre? Les Abid Q. Raja svar i samme link.

Abid Raja svarer kulturlivet i Dagsavisen, 11. mars: Vil dekke lønn i arbeidsgiverperioden. "....statlig dekning av arbeidsgiverperioden på 15 dager ved permittering med to dagers varsel. Dette er ett av tiltakene som statsministeren og finansministeren vil presentere på fredag", skriver Abid Q. Raja til Dagsavisen

Den kulturelle skolesekken
Samtlige fylkeskommuner har nå bekreftet at det for avlyste DKS-turneer på bakgrunn av koronaviruset vil utbetales honorar til utøvere i henhold til inngåtte avtaler.
https://www.denkulturelleskolesekken.no/2020/03/10/handtering-av-avlyste-dks-oppdrag-pa-bakgrunn-av-koronaviruset/

Dansenett Norge utbetaler honorarer til alle kunstnere som har fått sine oppdrag avlyst.

Danse- og teatersentrum justerer praksis i retningslinjene for tilskuddsordninger som følge av utbruddet av koronaviruset. Tilskuddet kompaniene har fått ifm gjestespill, turneer og nettverksmøter, som blir avlyst som følge av koronautbruddet, vil ikke kreves tilbakebetalt. https://www.pahn.no/koronavirus-og-tilskudd?fbclid=IwAR0PuC0Bz7WmVWRHGtaaloSiHvsK_RDHVBiD_zHZgiFT1mC74IOWwWlSxrE

Scenehuset
På bakgrunn av Helsedirektoratets nye tiltak for å hindre spredning av Covid-19 stenger vi Scenehuset inntil videre. Dette gjelder i første omgang ut uke 13. Det betyr at alle prøver utgår og forestillinger og workshops avlyses. Vi beklager sterkt for ulempen dette medfører, og håper tiltakene som gjøres nasjonalt vil bidra til at færrest mulig rammes.

Folkehelseinstituttet har lagt ut Råd ved arrangementer og samlinger og vi anbefaler alle å fortløpende holde seg orientert og oppdatert.

Corona01

DI 1 nyhetsbrev