Vi har fulgt debatten som startet med stortingsrepresentant Silje Hjemdals (Frp) skriftlige spørsmål til kultur- og likestillingsministeren Abid Q. Raja den 11. februar 2020. Kort fortalt stiller Hjemdal spørsmål til hvordan Kulturrådet forvalter offentlige midler til prosjekter som for noen kan virke provoserende.

Abid Q. Raja er klar i sin tale og tar kunstnerne i forsvar, og svarer blant annet: – "Gode kunst- og kulturopplevelser kan være givende for den som opplever den. Men selv god kunst kan også oppleves som totalt meningsløs for andre. Kunsten skal nettopp engasjere, berøre, provosere, underholde og forme oss som mennesker. Jeg ønsker derfor at så mange som mulig skal velge å utsette seg for kunst- og kulturopplevelser av alle slag. Slik at kunsten kan nettopp utfordre, endre konvensjoner og flytte grenser. Kunsten skal være fri". Vi har samlet saker som tar opp i seg denne debatten. Les mer for å få oversikt i saken.

Saken har fått en god del mediedekning, blant annet på Dagsnytt 18 (NRK) hvor Norske Dansekunstneres forbundsleder, Kristine Karåla Øren, tok debatten (24. februar). To dansekunstnere, Ulf Nilseng og Henriette Pedersen, svarer på kritikken på NRK og i Bergens Tidenende.

Her er samlet oversikt over saker i riksdekkende medier:

Klassekampen – 4. mars
Kunst på majoritetens premisser

NRK TV
Nytt på nytt
– 28. februar
Dagsnytt 18 (NRK) – 24. februar
Kveldsnytt – 24. februar

NRK.no – 24. februar
Denne kunsten er for drøy for Frp-politiker
NRK – kulturnytt (radio)

Bergens Tidende 
Kulturrådet gir millioner til scenekunst med sæd og andre kroppsvæsker. Frp-politiker krever svar fra ministeren.
Abid Raja (V): – Det er ikke politikeres oppgave å dømme og bedømme kunsten

Scenekunst.no – 25. februar
Provoserende kunst og ytringsmangfold
Majoritetens kunst

Dagbladet – 25. februar
Kunstnerisk frihet – Frp angriper norske verdier

Kulturplot
– 18. februar
Raja svarer – Vi trenger ikke forstå kunsten for å akseptere at den skal være fri

Ulf01
Ulf Nilseng. Foto: Tale Hendnes