© Spångberg /Barnes

Mårten Spångberg (Sverige) Sidney Barnes (England) They Listened To The Seasons Change, 13

Det er ganske enkelt. Når vi ikke kan danse sammen, kan vi, ved å gå tilbake til og tolke bevegelser og danser på nytt - danser som vi delte med andre, og danset dem med, la kroppen huske den spesielle følelsen. Og kanskje kunnskapen om at vi danser den siste tiden kan komme tilbake til alle de som en gang danset med oss, i form av energi. Vibes som helbreder litt, eller har det bra selv om du ikke vet hvorfor. Små danser som lytter til omverdenen og til deg, som bringer vår og dine bekymringer, tap og ensomhet til ro.

Vi ba kolleger og andre om musikk. Sanger som vi kunne synge til dansen. Ikke for men for dansen. Sanger om kjærlighet og lengsel, om noen som har forsvunnet og om å være der for en annen, uansett. Og så en ganske liten høyttaler.

Noe skjer når de sammen blir knappe, når offentlig sektor ikke lenger er selvinnlysende. Det er da det er ekstra viktig å ikke holde kjeft, ikke å stenge ute, men å insistere på å være tilgjengelig. Kanskje vi kan hoppe over å vise og vise og i stedet være, være med.

Medvirkende:
Sidney Barnes, Konsept
Mårten Spångberg, Konsept


Vis tidligere forestillinger