Nora Martine Svenning Sudesh Adhana Hydrabane

Stamsund Teaterfestival har invitert dansekunstnere Sudesh Adhana og Nora Martine Svenning til å skape noe spesielt for festivalen, med utgangspunkt i Stamsunds kultur, miljø og  naturlige omgivelser. De bestemte seg for å  lage to stedsspesifikke forestillinger og de vil arbeide med to objekter, en sjark til forestillingen Ariadne’s Thred og et enormt dekk til forestillingen Hydrabane.

Stykkene står for seg selv, men har enkelte møtepunkter i tematikk og tilnærming, blant annet at begge objektene er menneskeskapt for utforskning og bruk av naturen. Begge har noe å gjøre med menneskets nysgjerrighet og trang til å utforske grensene, løse gåter og mysterier og temme landskapet og kartlegge de fjerneste hav. Dette er noe dyptliggende i de to danserne, men de spør seg om vi har nådd en blindvei? Adhana og Svenning ønsker å skape bevegelser og situasjoner som ved første øyekast synes uskyldige og kanskje til og med morsomme, men som ved nøyere ettersyn i tillegg bærer på langt alvorligere assosiasjoner til hvordan våre handlinger som menneskehet gir store og farlige konsekvenser for naturen, og dermed også oss selv. Det er ikke ment som en pekefinger, men snarere en invitasjon til refleksjon og undring.  Stykkene er ment å leke med en veksling mellom det dagligdagse og det magiske, det konkrete eller praktiske og det imaginære og nærmest mytiske.

Medvirkende:
Sudesh Adhana, Koreograf, Danser
Nora Martine Svenning, Koreograf, Danser
Marita S. Olander, Kostymer


Vis tidligere forestillinger