Stamsund Internasjonale Teaterfestival Stamsund Teaterfestival 2021

Festival
Stamsund Teaterfestival er en internasjonal arena for samtidige sceniske uttrykk. Festivalen prioriterer spesielt utprøvende og prosessorientert arbeid. Vi vil være en kunstnerisk utviklingsplattform for regionale, nasjonale og internasjonale scenekunstnere, med fokus på både kunstneriske prosesser og faglig refleksjon. Parallelt med det kunstneriske programmet gjennomfører festivalen samtaler, workshops og foredrag på samfunnsaktuelle tema og kanskje viktigst av alt: Fest i fiskeværet.

Stamsund Teaterfestival er lokalisert i det lille fiskeværet Stamsund i Lofoten i Nord-Norge og ble opprettet i 1998 av det nordnorske scenekunstmiljøet i fellesskap. Den gjennomføres i overgangen mellom mai og juni hvert år. Stamsund Teaterfestival retter seg mot et bredt sammensatt publikum som speiler samfunnet vi lever i. De arbeider for å gjøre samtidsorienterte uttrykk tilgjengelig og interessant for alle på tvers av alder, kjønn, etnisitet, sosial tilknytning og andre barrierer som skiller oss mennesker ad.

Danseinformasjonen legger kun ut danserelaterte forestillinger. Se resten av programmet her: stamsund-internasjonale.no