Foto: Arne Hauge

Marie Rechsteiner Atmospheres

Forestillingen finner sted i et stadig foranderlig byrom, et rom med en egen rytme og flyt. Atmospheres tar del i denne rytmen og flyten av mennesker over tid og vil derfor være i konstant dialog med plassen. Det skapes en prosess med utgangspunkt i uttrykket «being-in-the-process-of-becoming» og verket vil kontinuerlig forandres og utvikles i samspill med publikum, rom og miljø. Utøverens identitet blir også flytende, og går i ett med stedets identitet, med luften, bakken, været, med menneskene, og inn i en tilstand av ikke-lineær tid. Forestillingen utforsker hvordan vi kan oppleve et sted gjennom alle sansene og skape en ny opplevelse av byrommet. I en (post)-pandemisk verden ønsker prosjektet å skape en større kroppslig opplevelse, og belyse viktigheten av å møte andre kropper i et felles rom. I en virkelighet som eksisterer utenfor vår digitale verden og som kun kan forstås gjennom en helhetlig kroppslig opplevelse.

“The invitation is not to show how inventive and imaginative you are, but how much you can notice what you ́re are already part of.” (Burgs, Mt. Wolf)Medvirkende:
Marie Rechsteiner, DanserDatoTidStedBilletter
24.04.20211100 - 1500 DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge