© Hooman Sharifi

Impure Company / Hooman Sharifi Sacrificing

Det er den voldsomme, drivende, massive musikken i sameksistens med den ensomme kroppen det skal handle om. Hva må til for å kunne møte, motarbeide, utfylle og gå i dialog med hverandre? Mentalt, strategisk, fysisk – slik at publikum kan lese og involvere seg i arbeidet? Sammen leter de etter nødvendigheten av å handle og uttrykke seg.

Forestillingen er inspirert av den russiske komponisten Igor Stravinskijs (1882 – 1971) Vårofferet, der det å ofre seg selv er et aktivt og kontinuerlig valg. Du ofrer deg ikke til døden, men du ofrer kontinuerlig noe av deg selv i livet. Slik vi i 2020 har ofret meningsskapende aktiviteter på koronaens alter, og slik vi må fortsette å ofre for klimasaken i framtida. Hver og en må gi avkall på goder for å opprettholde sin egen eksistens. Hva er vi villige til å ofre? For Sharifi er scenekunsten et sted for dialog og konfrontasjon i mulige og umulige prosjekter. Det er et sted for sårbarhet og forsøk, for å bli konstant iscenesatt og vurdert, og et sted der vi møtes, ensomme og i fellesskap.

Samprodusert av Dansens Hus og DansIt
Støttet av Norsk KulturrådMedvirkende:
Hooman Sharifi, Koreograf, Danser
Motorpsycho , Musikk
Rikke Baewert, Produsent


Vis tidligere forestillinger