Alma av Jens Jeffry Trinidad
Foto: Elin Osjord


Dansens Hus Oslo Koreografilaboratoriet 2021

Festival

Koreografilaboratoriet er en gylden mulighet til å stifte bekjentskap med noen av de yngre dansekunstnere i Norge.

En jury valgte i fjor ut fem koreografer ut fra innkomne søknader, men på grunn av korona-situasjonen måtte kunstnerne vente helt til 2021 før de nå endelig får presentere sine forestillinger 14. - 21. mai. Kunstnerne er: Carl Aquilizan, Karen Eide Bøen, Chollada Phinitduang, Jens Trinidad / Hugo Marmelada og Jonas Øren.

Program:
14. mai kl 1900: Bøen, Trinidad, Øren
15. mai kl 1900: Phinitduang, Aquilizan
18. mai kl 1900: Bøen, Trinidad, Øren
19. mai kl 1900: Phinitduang, Aquilizan
20. mai kl 1900: Phinitduang, Aquilizan, Øren
21. mai kl 1900: Bøen, Trinidad