Foto: Tale Hendnes

Carl Aquilizan dis_func

I dis-func som dykker de inn i personlige opplevelser av å ikke kunne uttrykke noe. Sammen med utøverne utforsker Carl Joseph Aquilizan kvaliteter som oppstår når vi stenger noe inne og som han gjennom egen erfaring opplever som dysfunksjonelt.

dis_func ble vist på Mind The Gap 2019. Medvirkende:
Carl Joseph Santos Aquilizan, Koreograf, Danser
Maria Kristina Klungnes Berg, Danser
Anders Engebretsen, Danser
Marit Landfald Meløe, Danser
Stine Solvang, Danser
Rasmus Tirronen, Danser
Kristian Vindenes, Danser


Vis tidligere forestillinger