Serie A - 1997 - 2000
Prosjektledere og intervjuere: Tone Westad, Merete Bergersen og Ragni Kolle
Fotografer: Tone Westad, Merete Bergersen, Ragni Kolle og B + B Mediekommunikasjon


Serie B
• Forprosjekt 2007
Prosjektleder: Sigrid Øvreås Svendal

• Dansehistorisk dokumentasjonsprosjekt 2008 - 2013
Prosjektledere:
Torkel Rønold Bråthen (2008)
Margrete Kvalbein (2009 - 2012)
Charlotte Gerner Larsson (2013)

Intervjuere: Torkel Rønold Bråthen, Margrete Kvalbein og Sidsel Pape
Fotografer: Vibeke Heide, Harald Bø, Ivar Mykland, Thomas Björk, Stephen Hutton, Anne Dorthe Kalve og Hans Jørgen Ersvik

Sidsel Pape har også vært involvert i loggføring og ferdigstilling av tekster til publisering.
Torkel Rønold Bråthen har vært involvert i kartleggingen av Dansearkivet som ble utført av CIBER på oppdrag fra Danseinformasjonen 2014.

Referansegruppe: Merete Bergersen, Anne Fiskvik, Siren Leirvåg,  Sigrid Øvreås Svendal og Camilla Eeg-Tverrbakk

 


Tilbake til oversikten