Serie: B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Sven Åge Birkeland (f. 1960)
Lengde: 01:49:38
Dato: 25.10.2008
Sted: Teatergarasjen BiT, Bergen
Intervjuer: Torkel Rønold Bråthen
Fotograf: Hans Jørgen Ersvik
Intervjuet for sitt arbeid som leder for Bergen Internasjonale Teater, BIT Teatergarasjen.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.

Sven Åge Birkeland forteller om sin bakgrunn i teatervitenskapelige studier, om opprør mot borgerlig teater, kompetansebygging og rollen som leder av BiT. Han omtaler Festspillene i Bergen og byens særstilling i kunstnerisk nybrottsarbeid samt å bli møtt som ”en fra distriktet” på statlig nivå. Birkeland forteller om sin ambisjon om å følge kunstfeltet versus å orientere seg i dans alene og endringer i dansekunstens status og synlighet. Han beskriver festivalen Oktoberdans som et hovedverktøy for utvikling av norsk dans.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten