Serie: B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Marte Sæther (f. 1944)
Lengde: 02:10:24
Dato: 29.10.2010
Sted: Kunsthøgskolen i Oslo
Intervjuer: Sidsel Pape
Fotograf: Vibeke Heide
Intervjuet for sitt arbeid ved Den Norske Opera og Statens Balletthøgskole.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.

Marte Sæther forteller om sin tilknytning til Den Norske Opera, om tidlige operaopplevelser, tiden som elev og oppstarten av Operaens Ballettskole. Videre beskriver hun roller og opplevelser på scenen gjennom perioder under forskjellig ledelse. Sæther reflekterer over forholdet mellom klassisk og moderne dans, hvordan hun opplevde ulike danseteknikker både som danser og pedagog og den grunnleggende motivasjonen for å være dansekunstner. Sæther snakker om sin kamp for å bevare og utvikle dansekompetanse i Norge og sin tro på institusjonsbygging i så måte. Hun omtaler prosesser for å slå sammen og utvikle danseutdanninger samt sin tid som rektor ved Statens Balletthøgskole.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten