Serie: B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Lise Nordal (f. 1950) og Kjell Samkopf (f. 1952)
Lengde: 01.57:43 (med Kjell Sampkopf fra 00.41.55)
Dato: 29.10.2010
Sted: Den Norske Balletthøyskole (Norges Dansehøyskole), Oslo
Intervjuer: Margrete Kvalbein
Fotograf: Harald Bø
Intervjuet for arbeid med Collage Dansekompani.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.

Lise Nordal og Kjell Samkopf snakker om Collage Dansekompani og sitt samarbeid. De omtaler styringsformer og overgangen fra drift- til prosjektstøtte. De gir en oversikt over kompaniets utvikling fra eksperiment til institusjon og valg av kunstnerisk leder. Nordal og Samkopf beskriver koreografenes ulikheter, dansernes kunstneriske medvirkning og arbeidsforhold, kompaniets produksjoner og turnéer samt oppslutningen fra publikum og oppfølging av kritikere.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten