Dansearkivet fikk i 2018 toårig prosjektstøtte fra Arkivverket. Det siste halvannet året har vi ordnet og katalogisert mange titalls fysiske arkiver, og til nå har vi registrert arkivmateriale fra nesten 70 norske dansekunstnere og organisasjoner/prosjekt. Vi har digitalisert flere tusen bilder og funnet og registrert informasjon om disse, for eksempel informasjon om koreograf, utøvere, sted og dato. Vi har også mellom 500 og 1000 filmer som skal digitaliseres (mest sannsynlig) høst 2020.

Å knytte informasjon til bilder er helt essensielt for at arkivet skal bli søkbart. Vårt mål er at man på enkel måte kan bruke Dansearkivet til forskning, både kunstnerisk og akademisk, og at det skal være åpent for den allment dansehistorie-interesserte.

Vi er i dialog med Arkivverket som har fått støtte til å videreutvikle og drifte Digitalarkivet som en fellesløsning for bevaring og publisering av arkiv. Vår plan for Dansearkivet er at alt materialet skal lastes opp der når det er ferdig digitalisert og rettigheter er avklart. Det er viktig å presisere at alt materiale i arkivet er underlagt åndsverksloven, og foto vil ikke bli offentliggjort uten samtykke fra rettighetshavere eller etter et visst antall år.

Dansearkivet er Norges største samling av dansehistorisk materiale fra scenedansen. Har du spørsmål om Dansearkivet? Ta kontakt med sigrun@danseinfo.no

før2 01

arkiv 2 01
Før og etter ordning av Dansearkivet.