Siden prosjektmidlene til Danseinformasjonens historieprosjekt tok slutt i 2011, har arbeidet med Dansearkivet gått langsomt. Vi har i mange år søkt etter midler en rekke steder og i desember 2018 vi fikk endelig tilsagn fra Arkivverket. Dansearkivet fikk 300 000 kroner i 2019 for å ordne, katalogisere og digitalisere dansehistorisk materiale og dette ga oss mulighet til å sette i gang det ambisiøse og omfattende arbeidet.

 

Av Sigrun Drivdal Johnsen

Hele 28 arkiver er til nå ordnet og katalogisert i ASTA (arkivkatalog) og vi arbeider parallelt med å digitalisere foto, film, scrapbooks og viktige dokumenter. Vi har hyret eksperthjelp fra ASTA og bruker noe innleid hjelp til ordningen. Det er en klar fordel å kjenne dansekunstfeltet når dette materialet ordnes. Målet på sikt er å gjøre det digitale materialet tilgjengelig på Digitalarkivet (som er under utvikling), Fotoweb og på våre egne nettsider. Alt materiale skal etter hvert avleveres til Arkivverket slik at det blir tatt vare på i et evighetsperspektiv. Vi er veldig glade for endelig å se en ordentlig fremdrift i arkivet og har store planer for høsten 2019 og 2020.

Har du historisk materiale som kan være aktuelt for Dansearkivet eller spørsmål – ta kontakt med oss på post@danseinfo.no.

 

IMG_2342-2.jpg

Marianne Albers og Randi Urdal jobber med metadata til fotografier i Anne Borgs arkiv

IMG_2328-2.jpg

Minda Marie Kalfoss ordner arkivet til Dans for kamera

 

Kamelia Javadi digitaliserer bilder fra Bjørg Pahles arkiv