Gerd Kjølaas' plass foran Dansens Hus ble avduket 17. desember. Samtidig lanserte vi 42 videofilmede intervjuer med 45 personer som har hatt stor betydning for den norske dansehistorien, deriblant Gerd Kjølaas.

PM: Bydel Grünerløkka har vedtatt at plassen mellom Dansens Hus og Mathallen på Vulkan skal hete Gerd Kjølaas´ plass. Skiltet utenfor Dansens Hus avdukes 17. desember kl. 13 av bydelsutvalgets leder, Per Østvold. Samtidig lanserer Danseinformasjonen 42 videofilmede intervjuer med 45 personer som har hatt stor betydning for den norske dansehistorien, deriblant Gerd Kjølaas.


Dansehistorisk dobbeltlansering onsdag 17. desember kl. 1300:
• GERD KJØLAAS´ PLASS NAVNSETTES
• DANSEINFORMASJONENS DANSEHISTORISKE INTERVJUER LANSERES

Det er første gang en plass eller gate i Oslo oppkalles etter en dansekunstner, og det er klart at når det først skulle velges en dansekunstner, så måtte det bli en kvinne.

"Norsk dansehistorie er en kvinnehistorie", sa daværende statsminister Jens Stoltenberg i sin tale da han i 2006 delte ut Danseinformasjonens Ærespris til Anne Borg i Den Norske Opera. Han fortsatte:

”I en periode da menn dominerte både samfunnsliv og kunstliv, skapte en rekke kvinner forutsetninger for vekst for norsk dansekunst.”

I de 42 videointervjuene er 33 kvinner og 12 menn intervjuet, alle toneangivende representanter for norsk dans, som betydningsfulle dansekunstnere, pedagoger, gründere og ressurspersoner i utviklingen av den norske dansehistorien. Tidsperioden de er intervjuet om spenner fra ca. 1945 og fram til midt på 1990-tallet og inkluderer den store fremveksten av frie dansegrupper og nye stiler og retninger i dansekunsten.

Gerd Kjølaas er kalt "den norske balletts mor" og etablerte Ny Norsk Ballett i 1948, som ble forløperen til Den Norske Ballett og vår nåværende Nasjonalballett. Edith Roger og Anne Borg var begge elever av Kjølaas og er intervjuet om sine lange og omfattende karrierer.

Blant den noe yngre garde er så forskjellige kunstnere som Kjersti Alveberg, Runar Borge, Arne Fagerholt, Solveig Leinan-Hermo og Ina Christel Johannessen intervjuet.

Samlet lanserer Danseinformasjonen 4444 minutter norsk dansehistorie - fritt tilgjengelig på

www.danseinfo.no/dansearkiv/intervju.html

informanter