En bærebjelke i det aktive innsamlingsarbeidet har vært videointervjuer med toneangivende dansekunstnere og andre betydningsfulle aktører fra etterkrigstiden og fram til Danseinformasjonen ble etablert.

70 informanter, hovedsakelig fra det frie feltet, har bidratt med sine historier. Intervjuene, som er fra rundt 50 minutter til næremer 3 timer lange, gir oss unike innblikk til den norske dansehistorien, og vi ønsker å takke alle som har delt sin historie med oss!

De fleste intervjuene er tilgjengelige og kan sees og høres hos Danseinformasjonen og vi planlegger å publisere dem i nærmeste fremtid her på danseinfo.no

informanter