Dansearkivets papirarkiv består av 23 hyllemeter med unikt historisk materiale i form av foto, programmer, kritikker, dokumenter, plakater etc. Tusen takk til alle som har bidratt med sine arkiver! Omfattende deler av norsk kulturarv er dermed sikret.

Ta kontakt med oss om du vil ta et dypdykk (eller bare vasse litt) i den norske dansehistorien. 

arkivene