Rapporten fra kartlegging av Dansearkivet er ferdig. Her finner du rapporten i sin helhet. Det var med (ære)frykt og beven Danseinformasjonen mottok arkivarene i mars i år.

Endelig skulle vi få en arkivfaglig vurdering og kartlegging av materialet i Dansearkivet. Vi har jobbet med dokumentasjon og innsamling av materiale fra dansehistorien gjennom 20 år, men arbeidet vårt har aldri blitt vurdert grundig av fagfolk.

 

Det var da det siste innsamlingsprosjektet tok slutt i 2012 vi forstod at vi måtte hente inn ekspertise fra arkivfaglige miljøer. Det var slutt på prosjektmidlene, og arbeid med aktiv innsamling av historisk materiale og intervjuer med kunstnere var stilt i bero. Dansearkivet var blitt omfangsrikt, men vi hadde verken bemanning eller ressurser til å arbeide med det. Og om vi fikk det, i hvilken ende skulle vi begynne? Vi trengte rett og slett eksterne vurderinger og arkivfaglige råd.

Det har vi fått, og klokere har vi blitt. Det ble en morsom, men strevsom, reise sammen med arkivarene. Vi snakket tidvis forbi hverandre, og skrev ditto. Utallige rapportutkast er sendt mellom de involverte, som har vært "sjefskartlegger" Martin Bold, staben i Danseinformasjonen og eksterne konsulenter. Underveis druknet vi i arkivfaglige drøftinger som vi måtte kutte ned og "oversette" til vanlig norsk, for selv om rapporten var bestilt til oss selv, ville vi at den skulle fungere utad og til forskjellige fagmiljøer. Det håper vi den gjør! Vi håper også det fremgår med tyngde at arkivarene og vi er samstemte i at arbeidet må videreføres.
 
Stor takk rettes til alle bidragsytere; til Kulturrådet for tilskudd og til arkivarer, dataeksperter og dansefaglige konsulenter. Spesiell takk til alle som gjennom 20 år har bidratt til våre samlinger og til prosjektansatte som har samlet inn materiale.
Les mer om arkivene og intervjuene.