Dette er en minidokumentar om den norske dansehistorien som vi laget i 2013. Den inneholder klipp fra en rekke av de mange intervjuene vi har gjort med dansekunstnere som var aktive i perioden 1940 - 1990. Dette er bare et lite blikk på historien og vi har som mål å etter hvert videreutvikle dokumentaren til noe større.

 

Danseinformasjonen ønsker å få dansekunstens verdifulle historie fram i lyset. I arbeidet med Dansearkivet har vi fått et unikt innblikk i den norske dansehistorien som er imponerende og mangefasettert. Det er historier om stå-på-vilje og modige kvinner, men også om vennskap og intriger. Alle disse fantastiske historiene er dokumentert blant annet i arkivets fotosamling – som vi ønsker å dele med deg! For å kunne publisere foto fra nyere tid trenger vi samtykke fra involverte aktører, en jobb vi allerede er i gang med. Vi har blant annet nylig fått samtykke til publisering av fotos fra koreograf Lise Ferners arkiv, så nå kan du kose deg med bildene og historiene bak – vi gleder oss til å kunne vise mer.

Dansearkivet fikk i 2018 toårig prosjektstøtte fra Arkivverket. Det siste halvannet året har vi ordnet og katalogisert mange titalls fysiske arkiver, og til nå har vi registrert arkivmateriale fra nesten 70 norske dansekunstnere og organisasjoner/prosjekt. Vi har digitalisert flere tusen bilder og funnet og registrert informasjon om disse, for eksempel informasjon om koreograf, utøvere, sted og dato. Vi har også mellom 500 og 1000 filmer som skal digitaliseres (mest sannsynlig) høst 2020.

Siden prosjektmidlene til Danseinformasjonens historieprosjekt tok slutt i 2011, har arbeidet med Dansearkivet gått langsomt. Vi har i mange år søkt etter midler en rekke steder og i desember 2018 vi fikk endelig tilsagn fra Arkivverket. Dansearkivet fikk 300 000 kroner i 2019 for å ordne, katalogisere og digitalisere dansehistorisk materiale og dette ga oss mulighet til å sette i gang det ambisiøse og omfattende arbeidet.

Danseinformasjonen tilbyr utdanningsinstitusjoner et dansehistorisk foredrag som tar for seg norsk dansehistorie i perioden fra ca 1915 og frem til dags dato.

Gerd Kjølaas' plass foran Dansens Hus ble avduket 17. desember. Samtidig lanserte vi 42 videofilmede intervjuer med 45 personer som har hatt stor betydning for den norske dansehistorien, deriblant Gerd Kjølaas.

Rapporten fra kartlegging av Dansearkivet er ferdig. Her finner du rapporten i sin helhet. Det var med (ære)frykt og beven Danseinformasjonen mottok arkivarene i mars i år.

En bærebjelke i det aktive innsamlingsarbeidet har vært videointervjuer med toneangivende dansekunstnere og andre betydningsfulle aktører fra etterkrigstiden og fram til Danseinformasjonen ble etablert.

Dansearkivets papirarkiv består av 23 hyllemeter med unikt historisk materiale i form av foto, programmer, kritikker, dokumenter, plakater etc. Tusen takk til alle som har bidratt med sine arkiver! Omfattende deler av norsk kulturarv er dermed sikret.

Til tross for at prosjektmidlene tok slutt i 2011 ble det prioritert å fortsette arbeidet med egne midler, og prosjektperioden ble forlenget med en 60% stilling ut juni 2012. I august 2012 overtok faglig konsulent Marianne Albers ansvaret for Dansearkivet med vekt på formidling, og fra høsten 2013 ble dette tilbudet ivaretatt av vikar Sidsel Pape. F.o.m høst 2014 er Marianne Albers igjen ansvarlig for formidlingen av Dansearkivet.

I Danseinformasjonen ser vi nå endringer etter å ha samlet inn informasjon om danseforestillinger siden 1995 og to historiske dokumentasjonsprosjekter som har utviklet vårt fundament.

I essayet “Alene i dansemiljøet” tar Sidsel Pape tak i begrepet “dansemiljøet” og reflekterer rundt det faktum at mange dansekunstnere opp gjennom årene har uttrykt at de oppfatter seg i utkanten