For English click here

For å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere har Danseinformasjonen opprettet en ærespris.

Prisen ble utdelt første gang i 1995, og har følgende kriterier:

Æresprisen deles ut til en person som har gjort en bemerkelsesverdig innsats:
• for utviklingen av norsk dans
• for dans som kunstart
• og/eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge.


Prisen, som er bronsestatuetten Narren av Nina Sundbye og et stipend på 25 000, kan unntaksvis tildeles en gruppe eller en institusjon.

prisx3

Ærespriskomitéen

Danseinformasjonen nedsetter en komité til å vurdere og innstille kandidater. Innstillingen må være enstemmig. Komiteen skal bestå av 5 personer med stor kjennskap til det norske dansemiljøet, og medlemmene sitter i 4 år. Ærespriskomiteens medlemmer skal velges i en syklus som sikrer best mulig kontinuitet.

Forslag til prismottakere kan sendes inn til Danseinformasjonen. Dette annonseres gjennom Danseinformasjonens kommunikasjonskanaler.
Danseinformasjonens administrasjon finner en anledning som er best egnet for prisutdelingen.
 
I komiteen for 2021 sitter:
Brynjar Bandlien, dansekunstner og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger
Loan Ha, dansekunstner
Siri Jøntvedt, dansekunstner
Jens Trinidad, dansekunstner
Arne Fagerholt, dansekunstner og kulturleder

Prismottakere


2020: Halldís Ólafsdóttir
2019: Merete Bergersen
2018: Kjersti Kramm Engebrigtsen
2017: Cecilie Lindeman Steen
2016: Ingunn Rimestad
2015: Lise Nordal
2014: Oslo Danse Ensemble
2013: Marte Sæther
2012: Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre
2011: Anne Grete Eriksen
2010: Sven Åge Birkeland
2009: Ellen Kjellberg
2007: Tone Øvrebø Johannessen og Norske Dansekunstnere
          - forbundet for dansere, koreografer og pedagoger
2006: Anne Borg
2005: Edith Roger
2004: Egon Weng
2003: Solveig Leinan Hermo
2002: Runar Borge
2001: Joan Harris
1999: Ivo Cramér
1998: Kjersti Alveberg
1997: Jorunn Kirkenær
1996: Eva Krøvel
1995: Gerd Kjølaas

prisen
Danseinformasjonens ærespris: Bronsestatuett av Nina Sundbye • Foto: Ole Walter Jacobsen

 

THE HONORARY AWARD

In order to direct the focus on the art form and honour dance artists Dance Information Norway has created an Honorary Award. The award was dealt out for the first time in 1995 and has the following criteria:
The Honorary Award is dealt out to a person that has done a remarkable effort:
•    for the development of Norwegian dance
•    for the art of dance
•    for promoting the condition and position of the art form in Norway


Award recipients: Click here