Dansenett Norge er et samarbeid for visning av samtidig dansekunst. Dansens Hus, Bærum Kulturhus/Dans Sorøst-Norge, Dansearena nord, DansiT og Regional Arena for Samtidsdans (RAS) har gått sammen om å etablere et turnénettverk for å gjøre norsk og internasjonal dansekunst tilgjengelig for et stort og engasjert publikum i hele landet. Søknadsfrist for sesongen høst 2021 er 10. januar 2020 kl. 1300

Dansenett Norge startet sin første sesong høsten 2018 og vi er nå mot slutten av 2019. Bare i 2019 vil vi presentere over 100 forestillinger med 10 kunstnere. Frem til i dag har vi samarbeid med mer enn 40 visningssteder. Dansenett Norge har 2 søknadsfrister i året, januar og august.
 
Dansenett Norge utlyser ny søknadsfrist.
Fredag 10. januar kl. 13:00 er fristen for å søke med danseproduksjoner for sesongen høst 2021.

Kunstnerne som ønsker å søke oppfordres til å søke i god tid før søknadsfristen utløp.
Link til søknadsskjema er her https://dansenshus.pameldingssystem.no/soknadsskjema-host-3
 
Kontakt Kirre Arneberg dersom det er spørsmål på kirre@dansenshus.com

Mer informasjon om Dansenett Norge finner du HER