Har du lyst til å bidra som medvirkende dansekunstner under Oslo Jazzdansfestival 2020? Søknadsfristen er 15. desember. Oslo Jazzdansfestival har et brennende engasjement for nettopp å synliggjøre at jazzdansen i samtidens dansekunstmiljø så absolutt lever i beste velgående med stadig nyskapende prosesser og utvikling. Festivalen arrangeres 23. - 25. juni 2020 på Scenehuset.

Søknaden skal blant annet inneholde: Tydelig og kortfattet prosjektbeskrivelse, som bl.a. må inneholde beskrivelse av verket/koreografien, musikkbruk, lengde på stykket og hvordan verket deres er relevant for samtidens sceniske jazzdans som kunstuttrykk.

For mer info om søknaden og hva som kreves, se her.