Hvordan jobber institusjonene med mangfold i dag? Og hvordan burde de jobbe i tiden som kommer? Hvilke miljøer kan veilede institusjoner som ønsker det? Norsk publikumsutvikling inviterer til webinar den 26. mai kl 1300.

Skal de kulturpolitiske ambisjonene om mangfold og representativitet som reflekteres i kulturpolitiske dokumenter forstås som verdibaserte utsagn og idealer eller tas bokstavelig, konkretiseres og målsettes? Hva er i så fall riktige tiltak for å nå målene? Dette er noen av spørsmålene som vil bli tatt opp.

De vil også presentere noen gode forsøk, og aktører som vil flytte grenser og åpne dører i kulturlivet.

Medvirkende annonseres fortløpende på deres nettsider og fullt program annonseres etterhvert.

Registrer deg her

Kulturelt ansvar og mangfold01