Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen har samarbeidet om en spørreundersøkelse om dansekunstnernes arbeidsvilkår i 2020. En slik undersøkelse vil gi oss meget viktig informasjon i vårt videre arbeid, og vi oppfordrer så mange som mulig å ta seg tid til å svare på undersøkelsen, selv om den er omfattende. Undersøkelsen skal kartlegge hvilke konsekvenser korona-nedstengingen av kunstfeltet har fått for dansekunstnere.

Dansekunstnere plasseres ofte i samlekategorien scenekunstnere
Vi ser at det generelt er behov for mer detaljert informasjon om dansekunstnernes arbeidsvilkår, fordi dansekunstnere ofte plasseres i samlekategorien scenekunstnere uten at datagrunnlaget blir differensiert. Årets undersøkelse tar som nevnt for seg korona, fordi det er 2020 vi spør om, men vi ønsker å gjenta slike undersøkelser med jevne mellomrom for å ha et bedre datagrunnlag og mer informasjon om dansekunstnerne spesielt. Den siste undersøkelsen på dette temaet, Kunstnerundersøkelsen 2013 fra Telemarksforskning, er noen år gammel, og vi trenger oppdaterte tall.

Vi vet at det har vært mange undersøkelser, men vi mangler spesifikt datagrunnlag for dansekunstnernes situasjon. Når dansekunstnere lignes sammen med andre scenekunstnere, blir informasjonen for lite nyansert, blant annet fordi vi vet at dansekunstnere i gjennomsnitt tjener dårligere enn skuespillere. Et oppdatert tallgrunnlag som viser dansekunstens faktiske økonomiske realitet, inntektsgrunnlag og arbeidsvilkår er essensiell informasjon i vårt politiske arbeid mot å etablere bedre og flere tilskuddsordninger og infrastruktur.

Det er en fordel å ha tilgang til Altinn (de siste års skattemeldinger) og en kalkulator (mobilen) når tallene skal føres inn.
Lenke til undersøkelsen: https://no.surveymonkey.com/r/7MVJNRK 
 
Frist for å svare er søndag 9. mai.

Informasjon om personvern:
Dette er en anonym spørreundersøkelse og personvernet ivaretas ved at IP-adresser ikke kan spores.

Ved spørsmål kan vi kontaktes på følgende epostadresser:

Norske Dansekunstnere: kontakt@norskedansekunstnere.no
Danseinformasjonen: post@danseinfo.no
 
Håper så mange som mulig tar seg bryet med å svare. Jo flere som svarer, jo mer gyldig er resultatene.

undersokelse01