Danse- og teatersentrum reiser med norske scenekunstkompanier til festivalen Fusebox i Austin,TX, USA i april 2020. I samarbeid med festivalen søker de kompanier som ønsker å arbeide aktivt med nettverk og promotering i det Nord-Amerikanske markedet. Søknadsfrist er 15. januar 2020

Les mer