En treårig storsatsing skal gi flere barn og unge tilgang på gode dansekunstopplevelser. Rom for Dans har fått tildelt 3,1 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektene Base og Ung for årene 2020-2022.

 

Rom for Dans Base skal gi flere barn og unge tilgang på gode dansekunstopplevelser og forestillinger der de også selv får delta, reflektere og skape. En ny profesjonell forestilling skal utvikles pr. år i tre år. Ved hjelp av vår kunstpedagogiske metode Krom utfordrer vi det unge publikummet til å delta. Målet er å spille forestillingene både på Rom for Dans og på skoler i Oslo og resten av landet.

Prosjektet skal ansette dansekunstnere som både har høy dansekunstnerisk kompetanse og som har erfaring med å jobbe skapende med barn og unge. I det første prosjektåret vil dansekunstnerne Tora Brekke, Jonathan Ibsen og Kristine Søgnesand være med å lage en forestilling rundt temaet fantasi/fantasy.

Rom for Dans Ung er en nysatsning der barn og unge i alle aldre får muligheten til å fordype seg i skapende dans og koreografi som en fritidsaktivitet. Tilbudet vil i hovedsak bli gitt i Oslo.

I Ung-satsningen får barn og unge jobbe med å utvikle egne bevegelser, egen dans og forstå sitt kroppslige uttrykk. De blir presentert for ulike koreografiske verktøy og får øvelse i å ta egne valg med kroppen og i rommet. De unge får delta i å utvikle forestillinger der de selv er utøvere og gjennom det erfaring med å stå på scenen. Målet er at deltakerne blir i stand til å ta selvstendige valg, kan iscenesette egne arbeider og kan delta i danseforestillinger på Rom for Dans.

Satsning på estetiske fag
Det er også gledelig å lese at regjeringen vil styrke de praktiske og estetiske fag og arbeidsformer i barnehagen, i skolen og i lærerutdanningen. Les pressemelding om strategien Skaperglede, engasjement og utforskertrang –Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning.

 

Foto fra gaveoverrekkelsen med Sparebankstiftelsen DNB og faglig-kunstnerisk-administrativt team på Rom for Dans, fra venstre: Ida Frømyr Borgen, Marius Kjos, Birthe Mørreaunet Selvaag, Camilla Myhre, Martin Ødegaard, Caroline Wahlström Nesse, Ivar Örn Sverrisson, Jonathan Ibsen, Tora Brekke, Kristine Søgnesand og Lilja Björk Haraldsdottir. Foto: Lene Hafstad.