DanseFOT er et talentprogram ved Bærum Kulturskole som forener unge talenter med erfarne dansekunstnere. Tilbudet er åpent for talenter fra hele Akershus. I deres første forestillingen Female Future møtte 19 dansetalenter fem markante dansekunstnere. Akershus Fylkeskommune har gitt økt tilskudd til DanseFOT for 2018.

De skal nå også tilby kompetansehevende kurs for dansepedagoger i Akershus og skal opprette en ny DanseFOT-klasse for VG1 på MDD i Akershus.

Høsten 2016 fikk kulturskolen i Bærum et nytt tilbud, da talenttilbudet DanseFOT ble et faktum i samarbeid med de private dans- og ballettskolene. I desember 2016 ble det klart at Akershus Fylkeskommune gjennom sin kulturplan ville bidra til en regionalisering av tilbudet. Kulturskolen fikk i oppdrag å etablere en fylkesklasse for dansetalenter, og sammen med Bærum Kulturhus - regionalt kompetansesenter for dans, presentere en forestilling der et viktig mål er å koble profesjonelle og amatører.

Prosjektet er  helt nytt i sin form i og med at det forener så unge talenter med godt erfarne dansekunstnere.

I tillegg til satsningen på talentutvikling har Akershus Fylkeskommune bevilget midler til opprettelsen av et nytt Norsk dansekompani med Guro Nagelhus Schia. Dette bygger videre på Fylkeskommunens satsning på talentutvikling og koblingen mellom talent og profesjonell. Sammen skal "Kompaniet" og DanseFOT produsere en årlig profesjonell danseforestilling.