Det Triste Teatret Det Triste Teatret - Den sørgende kroppen
(prosessvisning)

Hvordan finner man tilbake til hverdagen når man har den store sorgen i hjertet sitt?

Forprosjektet tar utgangspunkt i Nilsens dokumentariske scenetekster som ble skrevet etter at han mistet sin mor brått i 2014. Ut i fra dette vil prosjektet arbeide i det tverrkunstneriske møtepunktet mellom tekst, bevegelse, video, lys og musikk. Målet er å forske i nye utrykk for sorg, som kan gi gjenklang i andre menneskers opplevelse av det å miste noen man er glad i, og alle etterreaksjoner som dette kan medfølge.

Heller enn å se på sorg som en negativ prosess eller følelse, ønsker performancen å hylle kjærligheten. Kjærlighet man for alltid vil eie, selv når personen man elsker ikke er der for deg mere. Annet enn i minnet.

Prosjektet er støttet av Bergen Kommune, Kulturrådet og Tekstlab Scratch

Medvirkende:
Daniel Rodrigo Nilsen, Koreograf, Utøver, Tekst
Sondre Pettersen, Lyddesign, Musikk
Oscar Udbye, Lys, Video


Vis tidligere forestillinger